SYSTEM TM 75EI

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 15 do El 60, które są stosowane jako przegrody ogniowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładkami temicznymi. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne o szerokości 32 mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

ZALETY SYSTEMU

 • klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sa, S200
 • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
 • duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),
 • szeroka gama wypełnień o grubości do 62 mm.
 • Parametry techniczne

  Przepuszczalność powietrza
 • klasa 2 wg PN-EN 12207:2001
 • Wodoszczelność
 • klasa 3A wg PN-EN 12208:2001
 • Odporność na obciążenie wiatrem
 • klasa C1 wg PN-EN 12210:2001
 • Izolacyjność akustyczna
 • Rw = 35÷40 dB wg PN-EN ISO 140-3
 • Aprobata techniczna
 • AT-15-6830/2016
 • Współczynnik przenikania ciepła
 • Uf = 2,55÷2,6 W/(m2K) wg PN-EN ISO 6946:1999
 • Klasyfikacja ogniowa
 • klasa EI 30, EI 60 wg 13501-2+A1:2016