SYSTEM TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI służy do wykonywania szerokie gamy przeciwpożarowych przegród budowlanych o klasie odporności ogniowej EI 120.

Jest kompatybilny z systemem TM 75 EI. System TM 90EI spełnia aktualną Aprobatę Techniczną (AT-15-8955/2016). Maksymalne wymiary konstrukcji - ścian przeciwpożarowych, które są możliwe do wykonania w tym systemie to - wysokość: 4000 mm; szerokość: 5240 mm.

ZALETY SYSTEMU

 • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
 • izolacyjność cieplna,
 • zastosowanie wypełnień o grubości do 100 mm,
 • możliwość wykonywania ścian wewnętrznych bez odporności ogniowej zgodnie z Aprobatą Techniczną,
 • możliwość wpięcia w ścianę drzwi systemu YAWAL TM 75EI.
 • Parametry techniczne

  Klasyfikacja odporności ogniowej
 • EI 120 wg PN-EN 13501-2
 • Przepuszczalność powietrza
 • klasa 4 wg PN-EN 12152:2004
 • Wodoszczelność
 • klasa R7 wg PN-EN 12154:2004
 • Klasyfikacja ogniowa
 • EI 120 wg PN-EN 13501-2+A1:2010
 • Odporność na obciążenie wiatrem
 • klasa C1 wg PN-EN 12210:2001
 • Izolacyjność akustyczna
 • Rw=43 dB wg PN-B-02151-3:2015
 • Współczynnik przenikania ciepła
 • Uf= 2,4÷2,8 W/m2K wg PN-EN ISO 6946:2008
 • Kategoria korozyjności
 • C1 - C4 wg PN-EN ISO 12944-2
 • Odporność na uderzenie ściany wew.
 • IVb wg ETAG nr 003
 • Odchyłka ścian od pionu
 • 10°