KLAPY ODDYMIAJĄCE

SYSTEMY ODDYMIAJĄCE YAWAL Z SIŁOWNIKAMI ESCO

W celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym wpływem dymu podczas pożaru stosuje się systemy wentylacyjne pozwalające na wytwarzanie stref wolnych od dymu. Można je wykonać poprzez montaż klap oddyKlapy oddymiające wykonuje się z profili do konstruowania okna dachowego Yawal. Jako elementy napędu i sterowania w zabudowie używa się specjalistycznych, przebadanych i certyfikowanych siłowników zgodnie z normą EN 12101-2. miających YAWAL.

ZALETY SYSTEMU

 • możliwość stosowania siłowników łańcuchowych, trzpieniowych, ramieniowych, o napędzie pneumatycznym i elektrycznym,
 • możliwość stosowania pojedynczych siłowników oraz w układzie zsynchronizowanym - tandem,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego i ułatwienie przeprowadzenia akcji gaśniczej przez straż pożarną dzięki zwiększeniu widoczności oraz obniżeniu temperatury w strefie przydachowej,
 • różnorodność i wysoka funkcjonalność zastosowanych rozwiązań,
 • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.
 • Parametry techniczne

  Wymiary maksymalne skrzydła okna dachowego
 • 1400 x 2300 mm
 • Maksymalny kąt otwarcia okna oddymiającego
 • 90˚
 • Przepuszczalność powietrza
 • klasa 3 wg PN-EN 12207
 • Wodoszczelność; kąt nachylenia 3˚, 45˚, 75˚
 • E1500 wg PN-EN 12208
 • Odporność na obciążenie wiatrem
 • klasa C3/B3 wg PN-EN 12210
 • Ciężar skrzydła
 • do 160 kg
 • Współczynniki wypływu
 • uwzględniające wypływ wiatru bocznego